Menu

Fra naturen

undefined


 

Honning er et af de mest fantastiske naturprodukter, der findes. Der er ca. 6.000.000.000 honningbier i Danmark, som summer rundt i blomsterne og suger nektar, der herefter bliver til den lækre honning vi kender.

 

Der kan være ca. 60.000 bier i et bistade midt på sommeren, men kun én dronning. Denne bifamilie kan lave mellem 50-80 kg honning i løbet af et år. For at lave et glas honning, skal bierne besøge ca. 20.000.000 blomster. Herudover bruger en bifamilie ca. 8 kg honning som flyvebrændstof for at lave 1 kg honning til biavleren. Bierne kan flyve omkring 25 km i timen.

Når blomster skal bestøves, tiltrækker de bier ved at udskille nektar. Nektaren indsamles af bierne, som også samler pollen fra blomsterne. Nektaren er det, der senere bliver til den lækre honning. Da nektar samles fra mange forskellige planter, er der stor forskel på honningens smag, duft, konsistens og farve. Det er grunden til, at man kan finde forskellige honningtyper.

Hvis det er en god blomst, bien har fundet, vil den flyve tilbage til bistadet og danse rundt samt skabe opmærksomhed hos de andre bier. Dette gør den for at fortælle de andre bier gennem dans, hvor langt der er til de gode blomster, og hvor meget energi, de skal bruge for at nå frem. Gennem dans, kan bierne afkode, i hvilken retning de skal flyve i forhold til solen. Samtidig kan bierne dufte, hvordan blomsterne dufter, hvilket gør, at bierne kan flyve ud og hente nektar i de samme blomster.

 

undefined

Bierne laver mange forskellige slags honninger, som ikke på nogen måde kan eftergøres industrielt, derfor er honning et 100% ægte naturprodukt. Dette gør også, at honningen ikke har den nøjagtig samme smag og farve fra høst til høst.

Honning kan være flydende eller fast. Det er indholdet af de forskellige sukkerarter som er bestemmende for, om honningen er bedst egnet som flydende eller fast.

Mennesker har avlet honning i hvert fald siden de gamle ægyptere. I stenalderen lavede man mjød af den, og i middelalderen var det fx munkene, der havde honningproduktionen på klostrene. Det er nøjagtigt det samme produkt, vi spiser i dag.

Kilde: www.biavl.dk