Menu

Økologisk honning


 

Jakobsens er godkendt til økologisk produktion af honning af fødevarerstyrelsen i henhold til reglerne i EU forordning nr. 834/2007 af 28. juni 2007.

Når der laves økologisk honning er det vigtigt at biavlerne samtidig overholder reglerne for placering, fodring, sygdomsforebyggelse og bistadernes beskaffenhed.

Bier færdes i en radius af op til 3 km fra bigården. Derfor er det i reglerne om økologisk honning fastsat, at bigårde, der avler økologisk honning, skal være placeret, så nektar- og pollenkilder i en radius af 3 km består af økologiske afgrøder og/eller vild bevoksning. Reglerne om økologi - herunder økologisk honning findes i EU forordning nr. 834/2007 af 28. juni 2007.

Læs mere om den danske og europæiske økologilovgivning under certifikater