Menu

Naturpark Åmosen

undefined


 

Naturpark Åmosen består af 80 km2 sammenhængende ”fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder.

Dette er landskaberne omkring vandløbende: Åmose Å, Halleby Å og Bøstrup Å med Store Åmose, Lille Åmose, Tissø, Skarresø og skovområdet med vandmøllerne mellem åmoserne.

Naturparken Åmosen, strækker sig fra Storebælt og ca. 45 km ind i Vestsjælland. Det er et område, med unikke geografiske, kultur-, natur-,  og landskabsmæssige værdier.

Naturtyperne ved Naturparken Åmosen består hovedsagligt af mose og eng, men der er dog også strækninger med strandeng nær Tissø.

Rørskoven og engene i området, er bemærkelsesværdige ved at være voksested for Maj-gøgeurter og Kødfarvet Gøgeurt. Det anslås, at der er i omegnen af 1000 stk. gøgeurter, hvor de to arter fremkommer lige hyppigt.

Åmosen er et internationalt beskyttet naturområde. Den er etableret for at styrke og udvikle værdierne, samtidig med udviklingen af et levende lokalsamfund. 80% af arealet er natura 2000 område eller fredede arealer.

I april 2014, opnåede Naturparken Åmosen, som den første Friluftsrådets kvalitetsmærke, Danske Naturparker.

Limited Edition - Kun i REMA 1000