Menu

Når naturen samarbejder

undefined


 

Når biavl bærer frugt

Honning fra de danske frugtplantager er frugtbar på flere måder. Bier laver honning, men spiller også en vigtig rolle, når de bestøver frugttæerne.

Honningbier er uundværlige i en frugtplantage. Hvis en plante skal kunne sætte frø, skal den bestøves. Det vil sige, at blomsterstøv (pollen) fra hanblomsterne skal flyttes over til hunblomsterne på en anden plante. Da blomster ikke kan flytte sig, er de nødt til at få hjælp til at blive bestøvet. Og her er bierne til stor gavn.

For at give en god frugtsætning, skal alle frugttræer som udgangspunkt bestøves. Bestøvningen sker bl.a. via honningbiernes vandring fra blomst til blomst.

Danske honningbier bidrager med høj bestøvning i de danske frugtplantager, så vi kan få mere frugt og samtidig honning af høj kvalitet. Dette har resulteret i denne idylliske honning indsamlet på danske frugtplantager.

 undefined