Menu

Jakobsens sælger dele af Aulumgaard

Jakobsens frasælger nu dele af aktiviteterne i Aulumgaard A/S til HF Honning I/S. Det drejer sig om den del af virksomheden, der står for afsmeltning og valsning af vokstavler samt pakningen af glas til Norge. Aktiviteterne komme til at foregå fra lejede lokaler hos Aulumgaard A/S. Lars og Anne Grethe er blevet tilbudt at fortsætte deres job under HF Honnings ledelse.


Jakobsens fortsætter selv den del af Aulumgaard, der opkøber honning fra biavlerne. Den sidste del af virksomheden, der står for salg af foder og biavlerudstyr, lukkes derimod med udgangen af 2019.


Vi har undersøgt mulighederne for en køber til de aktiviteter i Aulumgaard, der ikke naturligt hører hjemme sammen med Jakobsens. Det sker nu, men desværre ikke hele virksomheden, idet der ikke har været interesse for at overtage handelen med biavlerudstyr. Det betyder beklageligvis også, at vi bliver nødt til at opsige de tilbageværende tre medarbejdere i takt med at aktiviteterne udfases.


Vi takker alle vores kunder og samarbejdspartnere for et godt samarbejde, og håber I vil tage godt imod HF Honning.


Henvendelser vedr. voks kan ske til Per From på voks@hfhonning.dk
Øvrige henvendelser kan ske til Michael Petersen på msp@aulumgaard.dk