Menu

CSR politik

Jakobsens' CSR politik


 

”Vi er værdiskabende – 
Når vi gør noget, er det for at gøre det bedre, 
end det var”

 

Jakobsens ønsker at gøre noget for menneskene og naturen, der omgiver os, og vi forholder os aktivt til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene, der blev vedtaget på FN-topmødet i 2015, har til formål at bekæmpe ekstrem fattigdom og sult, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, samt sikre en mere bæredygtig fremtid for alle på jorden.

Vi er alle ansvarlige for vores planets udvikling og for at tage del i den forandring der skal til for at sikre vores børns fremtid. Derfor arbejder Jakobsens til stadighed på at optimere vores indsats inden for følgende fire områder: 

1) Miljø, klima og økologi, 2) Leverandørstyring, 3) Medarbejdere, 4) Socialt engagement

Dette gør vi for at mindske vores aftryk på kloden og tilpasse vores forretningsgange til vores omgivelser.

Vores CSR politik guider vores indsats på de fire valgte områder og omhandler følgende:

  • Vi leverer bæredygtige løsninger inden for plast og karton
  • Vi har en miljøpolitik, som indeholder mål for mindskelse af forbruget af vand, el og gas.
  • Vi arbejder løbende for, at en større del af vores affald bliver genanvendt.
  • Alle råvareleverandører underskriver vores Code of Conduct.
  • Vi auditerer alle leverandører i Risk lande inden for social ansvarlighed minimum hvert 3. år.
  • Vi har 0-tolerance overfor korruption og forfalskning af honning.
  • Vi har tilfredse og loyale medarbejdere med lavt sygefravær.
  • Vores medarbejdere videreuddannes løbende gennem interne og eksterne kurser.
  • Vi tager ansvar for den fremtidige arbejdsstyrke ved altid at have flere elever ansat end målet, der er fastsat af den danske regering.