Menu

CSR politik

Jakobsens' CSR politik


 

”Vi er dynamiske –
Vi skal kunne træffe beslutninger og opfattes som fleksible”

 

Jakobsens ønsker at gøre mere for menneskerne og naturen, der omgiver os. Derfor arbejder Jakobsens til stadighed inden for følgende fire områder: 1) Miljø, klima og økologi, 2) Leverandørstyring, 3) Medarbejdere, 4) Socialt engagement, for at mindske vores aftryk på kloden og tilpasse vores forretningsgange til vores omgivelser.

Vores CSR politik guider vores indsats på de fire valgte områder, og omhandler følgende:

  • Vi har en miljøpolitik, som indeholder mål for mindskelse af forbruget af vand, el og gas.
  • Vi arbejder løbende for, at en større del af vores affald bliver genanvendt.
  • Alle råvareleverandører underskriver vores Code of Conduct.
  • Vi auditerer alle leverandører i high-risk lande inden for social ansvarlighed minimum hvert 3. år.
  • Vi har en 0-tolerance overfor korruption og forfalskning af honning.
  • Vi har tilfredse og loyale medarbejdere med lavt sygefravær.
  • Vores medarbejdere videreuddannes løbende gennem interne og eksterne kurser.
  • Vi støtter lokale, sundhedsfremmende og erhvervsrelaterede initiativer, som for eksempel Stafet for livet og lokale biavlere.
  • I udlandet støtter vi biavlere i Nicaragua og lokale arbejdere gennem salg af Fairtrade mærkede produkter.