Menu

Leverandørstyring

Leverandørstyring - leverandør fra Sydamerika


 

Leverandørstyring:

”Vi er troværdige – 
Vi sætter handling bag ordene”

 

Jakobsens er en troværdig virksomhed, hvor vi kan stå inde for vores produkter. For at sikre de bedst mulige produkter, er et tæt samarbejde med troværdige leverandører altafgørende.

 

Code of Conduct

Udover at opkøbe honning i lokalområdet, importerer Jakobsens honning fra hele verden. I sommeren 2017 implementerede vi vores første officielle Code of Conduct, som bygger på FN’s Global Compact. Denne Code of Conduct beskriver de etiske minimumskrav for, hvordan Jakobsens ønsker at føre forretning. Vi ser det som vores pligt at påvirke vores leverandører til ligeledes at overholde disse standarder. I 2018 opnåede vi at alle vores eksisterende råvareleverandører tilsluttede sig og underskrev vores etiske regelsæt i vores Code of Conduct. Fremover vil alle nye leverandører ligeledes blive mødt med kravet om at tilslutte sig Jakobsens krav til etisk korrekt forretningsførelse.

 

Til kamp mod korruption og forfalskning

De største trusler for honningbranchen er korruption og forfalskning af honning, hvilket Jakobsens i høj grad oplever. Vi fører en 0-tolerancepolitik heroverfor, og vi forventer, at vores leverandører efterlever denne politik. Dette italesættes både i det daglige samarbejde med vores leverandører og ved vores talrige leverandørbesøg. Derudover forpligter vores leverandører sig til at arbejde med det etiske regelsæt formuleret i vores Code of Conduct.

Jakobsens har et tæt samarbejde med verdens førende laboratorier i Tyskland, hvor den rå honning analyseres grundigt, inden den tappes i Danmark. Jakobsens sørger for, via vores omfattende analyseplan, at honningen til enhver tid analyseres efter de nyeste og bedste metoder. Dette gøres for at sikre forbrugerne et rent og sikkert produkt hver gang.