Menu

Medarbejdere

Medarbejdere


 

”Vi er engagerede –
Vi står sammen, og er stolte af det, vi tror på”

 

I Jakobsens er der ansat 34 medarbejdere, og det er afgørende, at alle trives, og har de nødvendige kvalifikationer til at skabe det kvalitetsprodukt, som Jakobsens er kendt for.

 

Godt arbejdsmiljø

Hos Jakobsens er vi stolte af vores medarbejdere. Det er vores vision at være best in class indenfor medarbejdertilfredshed, fordi vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere gør en forskel. Derfor blev der i 2017 gennemført en medarbejdertilfredshed- og trivselsunderøgelse. Denne viste, at alle medarbejderes generelle tilfredshedniveau var over middel. Derudover viste undersøgelsen, at vores medarbejdere var loyale og ansvarsbevidste, hvilket skaber værdi for Jakobsens dagligt.

I 2019 valgte vi at gentage undersøgelsen, hvor 76 procent af medarbejderne svarede i kategorierne ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”, hvilket indikerer, at tilfredsheden har udviklet sig positivt samtidig med at den overordnet set er høj. Yderligere svarer medarbejderne, at der ikke sker mobning på arbejdspladsen, ligesom størstedelen også svarer, at de er loyale overfor Jakobsens og tilfredse med deres job.

Vores mål er at opnå en besvarelse på 87 procent i kategorierne ”meget tilfreds” og ”tilfreds” inden undersøgelsen skal gentages i 2020. Vi vil derfor aktivt og i samarbejde med vores medarbejdere, arbejde for at opnå vores mål og skabe et endnu bedre arbejdsmiljø.

Uddannet arbejdskraft

Undersøgelser foretaget i 2018 viser, at hver tiende virksomhed mister ordre på grund af mangel på faguddannet arbejdskraft. En stor del af forklaringen er, at vi i Danmark uddanner for få faglærte i industrien. Hos Jakobsens tager vi vores ansvar alvorligt og har derfor målsat, at vi altid vil have mindst 2 elever ansat, selvom den fastsatte norm er under 1. Elevpladserne kan variere fra produktion til kvalitet og administration alt efter vores behov.

I en specialindustri som honningindustrien er det vigtigt at videregive den ekspertviden, der bliver opbygget over årene. Derfor trænes medarbejderne jævnligt i de forskellige processer i produktionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvikling interne kurser