Menu

Miljø, klima og økologi

Miljø, klima og økologi


 

”Vi har respekt for naturen, hinanden, produktet og forskelligheder”

 

Hos Jakobsens anerkender vi, at vi agerer i en kontekst. For fortsat at kunne drive forretning i denne kontekst, er det vigtigt at passe på vores omgivelser og bruge færrest mulige ressourcer.

 

Brug af ressourcer

Jakobsens arbejder mod at mindske forbruget af el, vand og gas i produktionen, og har for 2018 et mål om at reducere alle tre nøgletal med 10%. Derfor overvåges forbruget nøje. Investeringer i reduktion af vandforbruget har medført, at målet allerede er nået, samtidig med, at vi har opnået fine reduktioner på el og gas. For at mindske aftrykket på kloden yderligere, køber Jakobsens alt el fra vandkraft i Norge, som er en vedvarende energikilde.

Jakobsens forsøger ligeledes at mindske forbruget af ressourcer ved at sende pap og papir til genanvendelse. En andel af det pap og papir, der bliver brugt til emballage er FSC certificeret. Denne certificering er en sikkerhed for, at dyre- og planteliv beskyttes, samt at menneskene, der arbejder i skovene, er uddannede og arbejder under ordentlige vilkår.

 

Fremme økologi, bæredygtighed og sundhed

En stor del af Jakobsens' honninger er mærket med det danske økologimærke Ø eller det svenske KRAV mærke. Dette er forbrugerens sikkerhed for, at honningen er produceret i henhold til statskontrollerede økologiske produktionsmetoder, og henholdsvis, at der er taget hensyn til miljø, socialt ansvar og dyrevelfærd i produktionen. 

Fairtrade mærkede produkter sikrer, udover social ansvarlighed, også, at produkterne er produceret under forhold, der tager hensyn til miljøet i nærområderne, ved at undgå for eksempel sprøjtegifte og GMO i produktionen.