Menu

Miljø, klima og økologi

Miljø, klima og økologi


 

Miljø, klima og økologi:

”Vi har respekt for naturen, hinanden, produktet og forskelligheder”

 

Hos Jakobsens anerkender vi, at vi agerer i en kontekst, og at vi har et ansvar for at der fortsat er naturlige råvarer tilgængelig, som er en vigtig del af vores forretning. For fortsat at kunne drive forretning i denne kontekst, er det vigtigt at passe på vores omgivelser og bruge færrest mulige ressourcer.

 

Brug af ressourcer

Jakobsens arbejder for at mindske forbruget af el, vand og gas i produktionen. Derfor overvåges forbruget nøje. Investeringer i reduktion af forbruget har medført, at vi har opnået store reduktioner på både vand, el og gas.

Jakobsens forsøger ligeledes at mindske forbruget af ressourcer ved at sende pap og papir til genanvendelse. 100% af det pap og papir vi anvender til emballage er FSC certificeret pr. 01/08-2019. Denne certificering er en sikkerhed for, at dyre- og planteliv beskyttes, samt at menneskene, der arbejder i skovene, er uddannede og arbejder under ordentlige vilkår.

Ultimo 2019 overgår Jakobsens desuden til brugen af genanvendt plast på hovedparten af alle slutbrugerprodukter.

Som et led i arbejdet med at nedbringe vores ressourceforbrug, har Jakobsens foretaget mange både store og små ændringer i vores daglige arbejdsgange, hvilket har reduceret svindet af råvarer i produktionen betydeligt i perioden 2017-2018. Selv om vi har opnået meget tilfredsstillende resultater, vil vi dog til stadighed bekæmpe madspild og have dette aspekt for øje i vores daglige arbejde.

 

Fremme økologi, bæredygtighed og sundhed

En stor del af Jakobsens' honninger er mærket med det danske økologimærke Ø eller det svenske KRAV mærke. Dette er forbrugerens sikkerhed for, at honningen er produceret i henhold til statskontrollerede økologiske produktionsmetoder, og at der er taget hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd i produktionen. 

 

Jakobsens Fairtrade mærkede produkter er en del af en international mærkningsordning, der arbejder for, at bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande får en mere fair indtægt og bedre arbejdsvilkår. Samtidig tages der hensyn til miljøet i produktionen.

Se Jakobsens økologiske og Fairtrade honninger her.