De 17 verdensmål

Sådan arbejder vi med verdensmålene

Hos Jakobsens ønsker vi at gøre noget for menneskene og den skønne natur, der omgiver os. Derfor forholder os aktivt til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Herunder kan du løbende følge med i, hvilke verdensmål vi aktivt forholder os til.

FN Klimamål #1

Afskaf fattigdom

Jakobsens A/S opkøber Fairtrade-certificeret honning, og vi har et tæt samarbejde med udvalgte leverandører. Vi støtter herigennem også små, familieejede bigårde i verdens udviklingslande.

FN Klimamål #3

Sundhed og trivsel

Jakobsens A/S støtter gennem sponsorater lokale og nationale sundhedsfremmende tiltag. Derudover samarbejder vi med leverandører, der støtter udviklingen af lokale sundhedssystemer i deres hjemlande.

FN Klimamål #4

Kvalitetsuddannelse

Vi har flere elever ansat end normen foreskriver.
Vores medarbejdere uddannes og trænes løbende både via interne og eksterne kurser.

FN Klimamål #6

Rent vand og sanitet

Vi overvåger og arbejder kontinuerligt på at reducere vandforbruget i vores produktion.

FN Klimamål #7

Bæredygtig energi

Vi køber grøn energi og har skiftet til el-sparepærer i såvel produktionslokaler som i administrationslokaler.

FN Klimamål #8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Jakobsens A/S støtter udviklingen af nogle af verdens små, lokale samfund ved at opkøbe honning fra disse.

FN Klimamål #9

Industri, innovation og infrastruktur

Vi holder vores faciliteter opdaterede, således vi ikke genererer unødvendig forurening og affald.

Vi arbejder til stadighed på at optimere vores arbejdsgange, således vi efterlader mindst mulig miljøpåvirkning.

FN Klimamål #10

Mindre ulighed

Jakobsens A/S støtter igennem samarbejde med leverandører i flere udviklingslande bekæmpelsen af den ulighed, der er i disse samfund – f.eks. imellem rig og fattig samt kønnene imellem.

FN Klimamål #11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Jakobsens A/S støtter via sponsorater det lokale foreningsliv og dermed trivsel i lokalområdet. Derudover samarbejder vi med leverandører, der støtter udviklingen af lokalsamfund i deres egne hjemlande.

FN Klimamål #12

Ansvarligt forbrug og produktion

Udover at sende vores affaldspap og -papir fra både produktion og administration til genanvendelse, er 100% af det pap og papir, vi bruger, FSC-certificeret. Desuden er hovedparten af vores squeezeflasker til flydende honning fremstillet af genanvendt plast.

FN Klimamål #15

Livet på land

Jakobsens A/S støtter om op om den økologiske tankegang ved at opkøbe økologisk honning både i Danmark og fra vores leverandører i udviklingslandene.

FN Klimamål #16

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Jakobsens A/S er en troværdig virksomhed. Vi stiller høje krav til vores leverandører om det samme. Et krav til udenlandske leverandører er, at de tilslutter sig vores Code of Conduct, som er en beskrivelse af Jakobsens A/S etiske regelsæt.
Jakobsens A/S accepterer herunder naturligvis ikke nogen former for korruption.

FN Klimamål #17

Partnerskaber for handling

I kampen mod forfalskning af honning har Jakobsens A/S indgået et tæt samarbejde med verdens førende laboratorier inden for analyse af honning. Vi sørger for altid for at benytte de nyeste og bedste metoder til at afsløre forfalskning af honning.

– Vi har respekt for naturen, hinanden, produktet og forskelligheder.

Jakobsens A/S

CSR

En værdiskabende fødevareleverandør

Jakobsens A/S sætter præg på et sundt liv i balance og den gode smag i måltidet. Det gør vi ved at øge udvalget af kvalitetsfødevarer til bevidste forbrugere, som værdsætter det bæredygtige og naturlige.

Derfor arbejder vi også målrettet på at være en social og miljømæssig ansvarlig virksomhed. Jakobsens A/S har på baggrund heraf udarbejdet denne CSR rapport for at synliggøre arbejdsområder, mål og fremskridt.

Jakobsens A/S er en værdidrevet virksomhed. Vi inkorporerer vores værdier i alt, hvad vi foretager os.

Derfor bygger vores CSR-rapport på vores fem emner med hver deres værdier.

Hent vores CSR rapport

De 17 verdensmål

Jakobsens A/S ønsker at gøre noget for menneskene og naturen, der omgiver os, og vi forholder os aktivt til FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Verdensmålene, der blev vedtaget på FN-topmødet i 2015, har til formål at bekæmpe ekstrem fattigdom og sult, mindske ulighed og bekæmpe klimaforandringer, samt sikre en mere bæredygtig fremtid for alle på jorden.

Vi er alle ansvarlige for vores planets udvikling og for at tage del i den forandring, der skal til for at sikre vores børns fremtid. Derfor arbejder Jakobsens A/S til stadighed på at optimere vores indsats inden for følgende fire områder:

1) Miljø, klima og økologi  2) Leverandørstyring  3) Medarbejdere  4) Socialt engagement

”Vi er værdiskabende – Når vi gør noget, er det for at gøre det bedre, end det var”

4 udvalgte områder

Vores CSR-politik guider vores indsats på de fire valgte områder og omhandler følgende:

  • Vi leverer bæredygtige løsninger inden for plast og karton
  • Vi har en miljøpolitik, som indeholder mål for mindskelse af forbruget af vand, el og gas.
  • Vi arbejder løbende for, at en større del af vores affald bliver genanvendt.
  • Alle råvareleverandører underskriver vores Code of Conduct.
  • Vi auditerer alle leverandører i Risk-lande inden for social ansvarlighed minimum hvert 3. år.
  • Vi har 0-tolerance over for korruption og forfalskning af honning.
  • Vi har tilfredse og loyale medarbejdere med lavt sygefravær.
  • Vores medarbejdere videreuddannes løbende gennem interne og eksterne kurser.
  • Vi tager ansvar for den fremtidige arbejdsstyrke ved altid at have flere elever ansat end målet, der er fastsat af den danske regering.

Brug af ressourcer

Jakobsens A/S arbejder for at mindske forbruget af el, vand og gas i produktionen. Derfor overvåges forbruget nøje. Investeringer i reduktion af forbruget har medført, at vi har opnået store reduktioner på både vand, el og gas.

Vi køber grøn energi og har skiftet til el-sparepærer i såvel produktionslokaler som i administrationslokaler.

Jakobsens A/S forsøger ligeledes at mindske forbruget af ressourcer ved at sende pap og papir til genanvendelse. 100% af det pap og papir, vi anvender til emballage, er FSC-certificeret pr. 01/08-2019. Denne certificering er en sikkerhed for, at dyre- og planteliv beskyttes, samt at menneskene, der arbejder i skovene, er uddannede og arbejder under ordentlige vilkår.

Ultimo 2019 overgik Jakobsens A/S desuden til brugen af genanvendt plast på hovedparten af vores squeezeflasker. Det er målet, at de resterende plastemballager også overgår til genanvendt plast i løbet af 2020.

Løbende optimeringer

Som et led i arbejdet med at nedbringe vores ressourceforbrug har Jakobsens foretaget mange både store og små ændringer i vores daglige arbejdsgange, hvilket har reduceret svindet af råvarer i produktionen betydeligt i perioden 2017-2018. Selvom vi har opnået meget tilfredsstillende resultater, vil vi dog til stadighed bekæmpe madspild og have dette aspekt for øje i vores daglige arbejde.

Fremme økologi, bæredygtighed og sundhed

En stor del af Jakobsens produkter er mærket med det danske økologimærke Ø eller det svenske KRAV-mærke. Dette er forbrugerens sikkerhed for, at honningen er produceret i henhold til statskontrollerede økologiske produktionsmetoder, og at der er taget hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd i produktionen.

Se Jakobsens økologiske produkter her.

Godt arbejdsmiljø

Hos Jakobsens A/S er vi stolte af vores medarbejdere. Det er vores vision at være best in class inden for medarbejdertilfredshed, fordi vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere gør en forskel. Derfor blev der i 2017 gennemført en medarbejdertilfredsheds- og trivselsundersøgelse. Denne viste, at alle medarbejderes generelle tilfredshedsniveau var over middel. Derudover viste undersøgelsen, at vores medarbejdere var loyale og ansvarsbevidste, hvilket skaber værdi for Jakobsens A/S dagligt.

I 2019 valgte vi at gentage undersøgelsen, hvor 76 procent af medarbejderne svarede i kategorierne ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”, hvilket indikerer, at tilfredsheden har udviklet sig positivt samtidig med, at den overordnet set er høj. Yderligere svarer medarbejderne, at der ikke sker mobning på arbejdspladsen, at de er loyale over for Jakobsens, og at de er tilfredse med deres jobs.

Hos Jakobsens A/S sætter vi bæredygtig medarbejderledelse i højsædet, hvilket indebærer et konstant fokus – ikke kun på det fysiske men også det psykiske arbejdsmiljø. Vores ledere og mellemledere bliver trænet i at passe på den menneskelige ressource, som medarbejderne udgør. Dette gøres ved konstant at forebygge de ubalancer, der kan opstå i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være i perioder med øget arbejdspres eller personlige udfordringer hos den enkelte.

Kvalitetsuddannelse, anstændige jobs og økonomisk vækst

Undersøgelser foretaget i 2018 viser, at hver tiende virksomhed mister ordrer på grund af mangel på faguddannet arbejdskraft. En stor del af forklaringen er, at vi i Danmark uddanner for få faglærte i industrien. Hos Jakobsens A/S tager vi vores ansvar alvorligt og har derfor målsat, at vi altid vil have mindst 2 elever ansat, selvom den fastsatte norm er under 1. Elevpladserne kan variere fra produktion til kvalitet og administration alt efter vores behov.

I en specialindustri som honningindustrien er det vigtigt at videregive den ekspertviden, der bliver opbygget over årene. Derfor efteruddannes og trænes medarbejderne jævnligt inden for deres arbejdsområder og i de forskellige processer i produktionen.

Code of Conduct

Ud over at opkøbe honning i lokalområdet, importerer Jakobsens A/S honning fra hele verden. I sommeren 2017 implementerede vi vores første officielle Code of Conduct, som bygger på FN’s Global Compact. Denne Code of Conduct beskriver de etiske minimumskrav for, hvordan Jakobsens A/S ønsker at føre forretning. Vi ser det som vores pligt at påvirke vores leverandører til ligeledes at overholde disse standarder. I 2018 opnåede vi, at alle vores eksisterende råvareleverandører tilsluttede sig og underskrev vores etiske regelsæt i vores Code of Conduct. Fremover vil alle nye leverandører ligeledes blive mødt med kravet om at tilslutte sig Jakobsens A/S krav til etisk korrekt forretningsførelse.

Til kamp mod korruption og forfalskning

De største trusler for honningbranchen er korruption og forfalskning af honning, hvilket Jakobsens i høj grad oplever. Vi fører en 0-tolerancepolitik heroverfor, og vi forventer, at vores leverandører efterlever denne politik. Dette italesættes både i det daglige samarbejde med vores leverandører og ved vores talrige leverandørbesøg. Derudover forpligter vores leverandører sig til at arbejde med det etiske regelsæt formuleret i vores Code of Conduct.

Jakobsens A/S har et tæt samarbejde med verdens førende laboratorier i Tyskland, hvor den rå honning analyseres grundigt, inden den tappes i Danmark. Jakobsens A/S sørger for, via vores omfattende analyseplan, at honningen til enhver tid analyseres efter de nyeste og bedste metoder. Dette gøres for at sikre forbrugerne et rent og sikkert produkt hver gang.

Livet på land

Jakobsens A/S vil i 2020 påbegynde arbejdet med at omlægge et tidligere stykke landbrugsjord til et naturligt bi- og insektvenligt område. Dette gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe biodiversiteten på vej og være med til at gøre plads til dyr og insekter ved at skabe et sted, hvor de naturlige processer får lov til at udspille sig.

Følg udviklingen i projektet på vores Facebook side fra foråret 2020.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Jakobsens A/S ønsker også at støtte det lokale og nationale erhvervsliv gennem for eksempel samarbejde med Erhvervsrådet – Herning og Ikast-Brande og Dansk Industris almene arbejdsgiverforening.

Lokalt har Jakobsens A/S samarbejdet med en dansk biavler, således lanceringen af en uopvarmet, økologisk, dansk honning blev mulig i udvalgte detailbutikker i efteråret 2019.

Globalt engagement – ansvarligt forbrug og produktion

Det er ikke kun i Danmark, at Jakobsens A/S ønsker at støtte biavlerne. I 2017 indgik Jakobsens A/S et samarbejde med en dansk honningproducent i Nicaragua. Her er der stort fokus på både mennesker, miljø og udvikling af lokalsamfundet. Derudover uddannes biavlere fra hele Mellemamerika for at sikre fortsat udvikling og produktion.

Sundhed og trivsel

Jakobsens A/S støtter blandt andet gennem sponsorater den lokale håndboldklub, Herning-Ikast Håndbold, den årlige Stafet for livet samt Team Rynkebys vej mod Paris. I januar 2018 satte Jakobsens i samarbejde med Rema 1000 Danmark fokus på hjerneskade, Alzheimer og sklerose gennem kampagnen Støt en sød sag. Her kunne kunderne designe deres egen honning, og vinderen, Glem Ej Honning, kunne efterfølgende købes i Rema 1000. Ved hver solgt flaske støttede Jakobsens og Rema 1000 Alzheimerforeningen med 2 kr.

I 2019 stod Jakobsens og REMA 1000 sammen om at øge livskvaliteten for lungesyge børn og deres familier. Børnelungefonden blev støttet med 2 kr. pr. solgt bæger Hverdags Honning.

en optimal produktion

Minimalt spild

Hos Jakobsens A/S har vi meget fokus på at minimere fødevarespild. Vi har derfor udviklet og implementeret maskiner, som sikrer mindst muligt spild.

Dette har resulteret i en reducering på 22% gennem de seneste tre år, og vi arbejder stadig på at optimere processen, så vi forsat kan forbedre os.

Når naturen samarbejder

Når biavl bærer frugt

Honning fra de danske frugtplantager er frugtbar på flere måder. Bier laver honning, men de spiller også en vigtig rolle, når de bestøver frugttæerne.

Honningbier er uundværlige i en frugtplantage. Hvis en plante skal kunne sætte frø, skal den bestøves. Det vil sige, at blomsterstøv (pollen) fra hanblomsterne skal flyttes over til hunblomsterne på en anden plante. Da blomster ikke kan flytte sig, er de nødt til at få hjælp til at blive bestøvet. Og her er bierne til stor gavn.

For at give en god frugtsætning, skal alle frugttræer som udgangspunkt bestøves. Bestøvningen sker bl.a. via honningbiernes vandring fra blomst til blomst.

Danske honningbier bidrager med høj bestøvning i de danske frugtplantager, så vi kan få mere frugt og samtidig honning af høj kvalitet. Dette har resulteret i denne idylliske honning indsamlet på danske frugtplantager.